Usposabljanje za izdelavo grabelj in metel

Objavljeno: 13. avgusta 2020

V okviru Zavoda RS za zaposlovanje poteka projekt EUREVITArazvoj trajnostne, čezmejne zaposlitveno-gospodarske strukture za ponovno oživitev kulturne dediščine in redkih obrti.

Cilj projekta EUREVITA je oživitev starih obrti s čezmejnimi, inovativnimi izobraževalnimi ukrepi in povezovanjem, povečanje števila obrtnikov in usposobljenih oseb ter izboljšanje poklicnega svetovanja in sodelovanja.

Projekt poteka v partnerstvu Avstrija-Slovenija. S strani slovenskih partnerjev sodelujeta  Zavod RS za zaposlovanje in Obrtna zbornica Slovenije.

V okviru projekta EUREVITA preko usposabljanja obudimo naslednje tradicionalne poklice:

  • izdelava grabelj in metel – (Rogatec – Rokodelski center Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec  – ZKTZ),
  • izdelava in polaganje lesenih skodel (Stahovica pri Kamniku),
  • izdelava tradicionalnih Wellness izdelkov, kot so čebelni, zeliščni in smolni izdelki, mila in mazila (Maribor).

Ker bo potekalo usposabljanje za izdelavo grabelj in metel v Rogatcu, želimo informirati širšo javnost na našem območju in spodbuditi tako brezposelne osebe kot tudi druge zainteresirane kandidate k vključitvi v usposabljanje.

Omenjeno usposabljanje, ki bo za vse interesente brezplačno,  bo potekalo od 15. do 30. septembra 2020 v okviru  Rokodelskega centra Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec (ZKTZ) na gradu Strmol v Rogatcu ter v mizarski delavnici v bližnjem Muzeju na prostem Rogatec.

 

Kandidati bodo usvojili široko paleto znanj, ki jim bodo v prihodnje nudila številne možnosti oz. priložnosti. Sodelovanje z Rokodelskim centrom Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter Muzejem na prostem Rogatec predstavlja velik doprinos oz.  dobrodošlo izkušnjo. Kot je poudaril g. Bukšek, direktor  Zavoda za kulturo , turizem in razvoj Rogatec  , pri njih strokovna izobraževanja vodijo v nadaljnja sodelovanja na številnih dogodkih, ki jih pokrivajo v muzeju.

Usposabljanje traja do 120 ur, udeleženci usposabljanj pridobijo temeljne, teoretične in praktične kompetence – od poznavanja surovin,  praktičnih navodil za izdelavo grabelj in metel, do pravnih podlag, trženja in prodaje ter s področja marketinških znanj (dobrodošlo za  kandidate, ki  želijo odpreti svoj s.p.). Po zaključku pridobijo potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju.

 

Predstavitev programa bo za zainteresirane kandidate potekala v prostorih ZKTR 18.8.2020 ob 9. uri.

 

Da bi pritegnili čim več interesentov, na ZRSZ obveščamo brezposelne osebe, preko Fb strani pa poskušamo s fotografijami apelirati tudi širšo javnost (brezposelnim osebam pripada kritje potnih stroškov in dodatek za aktivnost).

 

Kandidati se lahko prijavijo pri koordinatorki projekta EUREVITA Bernardi Plavec – tel. št. 059695404; bernarda.plavec@ess.gov.si

 

Več informacij: https://www.facebook.com/ProjektEUREVITA/?epa=SEARCH_BOX                       

                         https://www.eurevita.eu/index.php/sl/o-projektu

 

Pripravila:

mag. Jožica Razpet, vodja Urada za delo I                                                 direktorica območne službe,  mag. Alenka Rumbak