V pripravi ODLOK  o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec

Objavljeno: 29. aprila 2021

POSAMEZNIK/OBČAN, KI ŽELI SODELOVATI V PROCESU PRIPRAVE PREDPISA pošlje  izpolnjen obrazec “pripombe oz. predlogi posameznikov” po elektronski pošti na e-naslov Občine Rogatec, obcina@rogatec.si   najkasneje do 13.5.2021)

obrazložitev

osnutek Odloka

pripombe oz. predlogi posameznikov