V PRIPRAVI PREDPISI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA

Objavljeno: 12. novembra 2020

Obveščamo vas, da so v pripravi predpisi s področja varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ravnanje s komunalnimi odpadki).Več na PREDPISI V PRIPRAVI.

Morebitne pripombe in predloge v zvezi s slednjimi lahko podate na, za posamezen predpis pripravljenem obrazcu, do 26.11.2020.