Vabilo na javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka splošnega dela Gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Rogaška Slatina, izdelanega za obdobje veljavnosti 2022-2031

Objavljeno: 8. decembra 2023

Vljudno vas vabimo na javno razgrnitev osnutka Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rogaška Slatina

za obdobje veljavnosti 2022 – 2031.

Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rogaška Slatina, Ulica XIV divizije 17, 3250 Rogaška Slatina, od 7. 12. 2023 do 20. 12. 2023 in sicer vsak delovni dan od 8. do 10. ure, kjer je mogoč podroben vpogled v celoten načrt in v načrt za parcele posameznega lastnika. Gradivo osnovnega načrta je v času javne razgrnitve dosegljivo tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

Vpogled v gradivo je mogoč tudi izven postavljenega časa po predhodnem dogovoru na telefon številka 041 657 605 (Dušan Debenak).

V času trajanja javne razgrnitve bo v sredo, 13. 12. 2023 ob 9. uri  v sejni sobi Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, javna obravnava osnutka načrta.

Vljudno vabljeni!

 

Aleksander Ratajc, univ. dipl. inž. gozd., vodja OE Celje

Vabilo – povzetek