Predstavitev trenutnih spodbud za male, srednje podjetnike ter kmete