Vlada odpravila prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča