VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA