Vožnja in prevoznost občinskih cest v zimskih razmerah – obvestilo za javnost

Objavljeno: 6. februarja 2018