Vožnja in prevoznost občinskih cest v zimskih razmerah – obvestilo za javnost