WiFi4EU brezžični dostop do interneta na javnih mestih v občini Rogatec

Objavljeno: 23. julija 2020

Evropska komisija želi s programom WiFi4EU državljanom in obiskovalcem povsod v Evropi omogočiti brezplačen brezžični dostop do interneta na javnih mestih.

Občina Rogatec je bila uspešna na prvem javnem pozivu in podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope z Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja, na katero je Evropska komisija prenesla pooblastila.

Z bonom WiFi4EU je mogoče financirati stroške nakupa in namestitve opreme (javne točke dostopa do interneta), v višini do 15.000 EUR.

Občina Rogatec je v letu 2019 izdelala načrt postavitve dostopovnih točk, izbrala izvajalca del za namestitev omrežja WI-Fi, kateremu je prenesla obveznosti iz pogodbe.

Vzpostavile se bodo dostopovne točke na naslednjih lokacijah: Parkirišče za tovorna vozila, Gasilski dom Rogatec, Občina Rogatec, Dvorec Strmol Rogatec, Muzej na prostem Rogatec, Konjeniški center, Športna dvorana Rogatec,Športni park-igrišča, Gasilski dom Donačka gora,  Gasilski dom Dobovec.

Na lokacijah je oprema že montirana, izvajajo se še dela konfiguracije omrežja. Projekt bo zaključen predvidoma v začetku avgusta 2020.