Za varno uporabo kurilnih naprav je odgovoren uporabnik