ZAČASNO IZVAJANJE DIMNIKARSKIH STORITEV ZA OBMOČJE OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 11. oktobra 2016

Vlada Republike Slovenije je na 100. redni seji, dne 8.9.2016, izdala odločbo o začasnem izvajanju koncesije, št. 35404-46/2016/4, s katero je za koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Rogatec za čas do 31.12.2016 izbrala
DIMNIKARSTVO BOŽIČ, Andrej Božič s.p.,

Linhartova ulica 1,

3250 Rogaška Slatina

 

Tel. 040 212 576

dimnikarstvo.bozic@siol.com