ZAGOTOVITEV OSNOVNIH ŽIVIL IN PREHRANE

Objavljeno: 19. marca 2020

V izjemnih primerih, ko občani bodisi nimajo možnosti zagotovitve osnovnih živil bodisi toplega obroka (preko sorodnikov, sosedov, prijateljev itd.), to zagotavlja Civilna zaščita občine Rogatec.

Sprememba režima glede odprtja in vstopa v trgovine

  • Med 8. in 10. uro bodo prednost pri nakupu in vstopu v trgovine imele ranljive skupine, med drugim invalidi, upokojenci in nosečnice, zato naj se preostali takrat ne odpravljajo v trgovine.
  • Ob nedeljah in dela prostih dnevih so zaprte vse prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ki lahko obratujejo.
  • Prodajalne z živili so lahko odprte vsak dan vsaj od 8. ure in najmanj do 20. ure.