Zahvala za pomoč pri zbiranju humanitarne pomoči za Ukrajino in Ukrajinske begunce

Objavljeno: 17. marca 2022

Spoštovani!

Občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, štabi Civilnih zaščit občin in OZRK Šmarje pri Jelšah smo pod vodstvom Skupnega organa za Civilno zaščito in požarno varnost občin Kozjanskega in Obsotelja v petek 11. marca 2022 zbirali humanitarno pomoč za Ukrajino.

Lokalno so nam na pomoč priskočili gasilci, saj smo v gasilskih domovih zbirali hrano, pijačo, higienske pripomočke in podobno. K sodelovanju smo povabili tudi osnovne šole, preko katerih so otroci zbirali šolske potrebščine kot so zvezki, pisala, barvice, peresnice torbe in ostalo. Pridružila se nam je tudi OOZ Šmarje pri Jelšah. Skupaj smo nabrali za kar 12 palet hrane, pijače, higienskih pripomočkov in šolskih potrebščin, katere je danes v Logistični center Civilne zaščite Zahodno štajerske regije brezplačno dostavilo podjetje AS System iz Šmarje pri Jelšah.

Vse to pa ne bi zmogli brez dobrih ljudi, ki ste prepoznali stisko in ponudili pomoč, zato se vsem, ki ste kakorkoli priskočili na pomoč vsi organizatorji iskreno zahvaljujemo.
“Dobrota je naš notranji glasnik in svetovalec. Kolikor poslušamo njen nasvet, toliko imamo notranjega miru in sreče.” (Anton Trstenjak)

Skupaj zmoremo!

  Miha ŠKET,
  Sodelavec za Zaščito in reševanje

Zahvala