ZAŠČITNA OPREMA

Tudi Civilna zaščita občine Rogatec čaka na zaščitno opremo. Potrebo po zaščitni opremi izkazujejo subjekti v občini Rogatec, ki še delajo.