ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO ZARADI POSLEDIC SUŠE 2017- prijave oddati najkasneje do 8.9.2017

Objavljeno: 24. avgusta 2017

 

Občina Rogatec obvešča kmetovalce, da v ponedeljek, 28. avgusta 2017 začne  s popisovanjem škode zaradi posledic letošnje suše. Oškodovanci vložijo prijavo na OBRAZCU 2 na občini, kjer imajo stalno bivališče. Prijavi je treba obvezno priložiti kopijo zbirne vloge za subvencije 2017, morebitne zavarovalne police za posevke in dokazila o poškodovanosti kmetijskih kultur (slike, cenilni zapisniki). Izpolnjene prijave je treba oddati najkasneje do petka, 8. septembra 2017.

Dodatne informacije: Občina Rogatec, telefonska številka: 03 812 10 00 ali 03 812 10 25 (Simona Arzenšek)

Obrazec 2 [PDF]

Obrazec 2 [MS Word]