Zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v Občini Rogatec

Objavljeno: 13. novembra 2012